Pre rodičov

Do pozornosti rodičov
OZNAM
Prosíme rodičov, aby si Vaše dieťa prinieslo do ŠKD :
Hygienické potreby na prvý polrok :
-1 kotúčik toaletného papiera na dieťa
 
                                                                                   
 
 
 

Kontakt

ŠKD

Základná škola
Školská ul. č. 9
985 54 Lovinobaňa


047/4396120