Informácie o nás

 

Deti sú najvzácnejším pokladom , aký môže spoločenstvo vlastniť ,

 pretože v nich je prísľub a záruka budúcnosti. 

 

V školskom roku 2022- 2023 sú zriadené 2 oddelenia ŠKD

1. ODDELENIE

,, DRÁČIKOVE "

vychovávateľka Zlatica Kubišová

2.ODDELENIE

,,SOVIČKOVE"

vychovávateľka PhDr.Paulína Markotánová


Kontakt

ŠKD

Základná škola
Školská ul. č. 9
985 54 Lovinobaňa


047/4396120