Milé deti vitajte na našej stránke ŠKD

Školský klub tvorí neoddeliteľnú súčasť našej školy. Nie je to len zariadenie, v ktorom deti čakajú na to, kým si ich rodičia prídu po škole vyzdvihnúť, ale svojimi aktivitami nás presviedčajú o tom, akí sú všestranní. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa riadi Výchovným programom „LIPKA“ a plánom práce školy. Jednotlivé úlohy a akcie sú v spolupráci s deťmi rozpracované do týždenných plánov. Možnosť aktívneho podielu detí pri výbere obsahu, príprave činnosti a podujatí významne stimuluje ich záujem a aktivitu.

Každý deň sa v ŠKD  strieda činnosť oddychová, relaxačná a príprava na vyučovanie. Edukácia prebieha prostredníctvom hry. Každá činnosť je  pripravená tak, aby deti nemali pocit “učenia sa” , ale iba  “pocit hry” pri ktorom sa naučia niečo nové.


Prevádzka ŠKD od 11.15 hod. – do 16.00 hod.


Novinky

V tejto rubrike nie sú žiadne články.


Kontakt

ŠKD

Základná škola
Školská ul. č. 9
985 54 Lovinobaňa


047/4396120