Kontakt

ŠKD

Základná škola
Školská ul. č. 9
985 54 Lovinobaňa


047/4396120